נקייה וכמעט לא מוגבלת: התקדמות נוספת בתהליך של הפקת האנרגיה המתקדמת